Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ พากย์ไทย [เสียง DEX]

Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ พากย์ไทย [เสียง DEX]

จักรวรรดิอวกาศ ซันแก็ค ได้เดินทางมายังโลกเพื่อเข้ายึดครองโลกเพื่อเป็นอาณานิคมของตน แต่กลับถูกเหล่าขบวนการนักสู้ทั้ง34กลุ่ม ขับไล่จนล่าถอยไปในที่สุด และเกิดตำนานมหาสงครามที่ชื่อว่า ศึกสงครามในตำนาน (ศึกสงครามเลเจนด์) ทำให้โลกพ้นภัยจากเหล่าร้ายอีกครั้ง แต่ในอวกาศยังไม่จบสิ้น ด้วยความแค้นที่ถูกขับไล่และการที่ยังไม่ได้ยึดครองโลกทำให้ซันแก็ค ตัดสินใจวางแผนเข้ายึดครองโลกใหม่อีกครั้งโดยการยึดครองโลกในครั้งใหม่นี้พวกเขาได้ทำการซ่อมสุ่มกำลังและเตรียมการรบเป็นอย่างดี ในขณะที่ซันแก็คกำลังจะเตรียมบุกโลกเป็นครั้งที่2 ได้โดนกลุ่มโจรสลัดอวกาศอีกครั้งชิงตัดหน้ายึดครองโลก ซึ่งกลุ่มโจรสลัดอวกาศที่ตัดหน้าซันแก็คนั้นคือ โกไคเจอร์, แม้ว่าโกไคเจอร์ จะมีจุดประสงค์ที่ยึดครองโลกแต่พวกเขากลับกลายเป็นผู้ปกป้องโลกจากการรุกรานของซันแก็ค ทำให้พวกเขาได้รู้ถึงคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวของตนเองและใช้มันในทางที่เป็นประโยชน์สืบต่อไป โกไคเจอร์ เป็นขบวนการเรื่องแรกที่ใช้ธีมเกี่ยวกับโจรสลัดเป็นตัวดำเนินเรื่องหลัก
อนิเมะ

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 1

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 2

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 3

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 4

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 5

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 6

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 7

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 8

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 9

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 10

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 11

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 12

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 13

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 14

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 15

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 16

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 17

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 18

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 19

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 20

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 21

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 22

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 23

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 24

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 25

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 26

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 27

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 28

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 29

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 30

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 31

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 32

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 33

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 34

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 35

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 36

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 37

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 38

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 39

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 40

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 41

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 42

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 43

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 44

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 45

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 46

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 47

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 48

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 49

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 50

ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ เสียง DEX ตอนที่ 51

Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ พากย์ไทย [เสียง DEX] ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ดูอนิเมะ anime ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูการ์ตูน24ชั่วโมง