Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ซับไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ซับไทย

เรื่องย่อ โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน hunter x hunter 2011

อนิเมะ

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 76 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 77 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 78 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 79 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 80 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 81 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 82 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 83 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 84 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 85 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 86 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 87 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 88 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 89 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 90 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 91 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 92 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 93 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 94 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 95 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 96 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 97 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 98 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 99 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 100 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 101 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 102 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 103 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 104 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 105 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 106 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 107 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 108 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 109 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 110 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 111 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 112 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 113 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 114 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 115 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 116 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 117 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 118 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 119 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 120 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 121 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 122 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 123 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 124 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 125 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 126 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 127 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 128 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 129 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 130 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 131 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 132 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 133 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 134 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 135 ซับไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ตอนที่ 136 ซับไทย

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ภาค5 ซับไทย ,ดูอนิเมะ,anime,ดูการ์ตูนออนไลน์,ดูการ์ตูน24ชั่วโมง