Saiunkoku monogatari บุปผาคู่บัลลังก์ ซับไทย

Saiunkoku monogatari บุปผาคู่บัลลังก์ ซับไทย

เรื่องย่อ ช่วงแรกหลังจากที่ริวกิ ฮ่องเต้หนุ่มแห่งประเทศไซอุนที่ประกอบด้วยมณฑลทั้งแปดขึ้นครองบัลลังก์ ก็ทำตัวเป็นคนไม่เอาไหนปล่อยปละละเลยการงาน (จนถูกเรียกว่าฮ่องเต้บ้า) แต่ชูเรซึ่งถูกคัดเลือกให้เข้าวังในฐานะพระมเหสีเพื่อช่วยสั่งสอนฮ่องเต้ สามารถทำให้ฮ่องเต้ที่ไม่เอาไหนปรับปรุงตัวจนดีขึ้นได้จริงๆริวกิทำให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับให้เข้าสอบรับราชการได้ และ ชูเรก็สามารถสอบเข้าได้ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยม จนได้กลายเป็นขุนนางหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากผา่ นการฝกึ งานที่ยากลำบาก ชูเรก็ไดรั้บมอบตำแหนง่ ให้เป็นผู้ว่าราชการประจำมณฑลซา
อนิเมะ

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 1

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 2

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 3

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 4

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 5

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 6

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 7

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 8

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 9

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 10

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 11

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 12 [RAW] ไม่มีซับ

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 13

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 14

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 15

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 16

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 17

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 18

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 19

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 20

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 21

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 22

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 23

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 24

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 25 (ไฟล์เสีย)

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 26

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 27

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 28

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 29

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 30

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 31 (ไฟล์เสีย)

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 32

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 33 (ไฟล์เสีย)

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 34

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 35

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 36 (ไฟล์เสีย)

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 37

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 38

บุปผาคู่บัลลังก์ ตอนที่ 39

Saiunkoku monogatari บุปผาคู่บัลลังก์ ซับไทย ,ดูอนิเมะ,anime,ดูการ์ตูนออนไลน์,ดูการ์ตูน24ชั่วโมง