Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ พากย์ไทย เมื่อ 10 ปีก่อน ได้มีการค้นพบกล่องลึกลับ “แพนโดร่าบ็อกซ์” บนดาวอังคาร และเมื่อเปิดมันออก “สกายวอลล์” จึงได้ถูกปลดปล่อยออกมา สกายวอลล์ได้แบ่งญี่ปุ่นออกเป็น 3ส่วนได้แก่ เขตโทโตะ เขตไซโตะ และเขตโฮคุโตะ ในขณะเดียวกันก็เกิดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถระบุประเภทที่เรียกตัวเองว่า “สแมช” ในเขตโทโตะ พวกมันได้ขับไล่มนุษย์ให้ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในป่า ชายหนุ่มนักฟิสิกส์อัจฉริยะได้ยืนหยัดเข้าต่อสู้กับพวกมัน ด้วยไอเท็มเข็มขัดแปลงร่างและขวดพลังงานพิเศษ ที่จะสร้างกฏแห่งชัยชนะให้กับเขาเพื่อปราบเหล่าสแมชให้สิ้นซาก

อนิเมะ

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 พากย์ไทย ,ดูอนิเมะ,anime,ดูการ์ตูนออนไลน์,ดูการ์ตูน24ชั่วโมง