Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ฟูโตะ เมืองแห่งหนึ่งญี่ปุ่น ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งสายลม เนื่องด้วยกระแสลมที่พัดผ่านตลอดปีและกังหันลมที่มีให้เห็นรอบๆเมือง ที่เมืองฟูโตะ เกิดคดีอาชญากรรมต่างๆขึ้นด้วยฝีมือของโดพันท์ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดจาการสนองตัณหาของมนุษย์ด้วยการใช้ไกอาเมมโมรี่ซึ่งเบื้องหลังของโดพันท์คือครอบครัวตระกูลโซโนซาคิ กลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดในเมืองฟูโตะ สิ่งที่จะสามารถต่อกรกับโดพันท์และพร้อมที่จะกระชากหน้ากากตระกูลโซโนซาคิ มีเพียง ฮิดาริ โชทาโร่ นักสืบ Hardboy อันเลื่องชื่อ และ ฟิลิป (โซโนซาคิ ไรโตะ) ชายหนุ่มปริศนาผู้มีมันสมองราวกับห้องสมุด โดยทั้ง 2 คือ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล มาสค์ไรเดอร์ที่เกิดจากการรวมจิตวิญาณของทั้ง 2 เข้าไว้ด้วยกัน มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ที่ทำหน้าที่สืบสวนและคอยปกป้องความสงบสุขของเมืองฟูโตะจากภัยร้ายของโดพันท์ โดยใช้ไกอาเมมโมรี่ เข้าต่อกรกับโดพันท์เพื่อทวงคืนสิ่งที่สูญหายให้กลับมาดังเดิม

อนิเมะ

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 พากย์ไทย ,ดูอนิเมะ,anime,ดูการ์ตูนออนไลน์,ดูการ์ตูน24ชั่วโมง